Vad är kunskap? (2020)

En vanlig definition är att kunskap är att veta eller känna till något, en annan definition lyder att kunskap är sann, välgrundad övertygelse och […]