Projektdimensioner

Ordet projekt påminner en hel del om ordet projektil, båda kräver energi, har en startpunkt och ett mål, samt en inriktning och en styrning. […]