Agil kravställning i en föränderlig värld

Agil kravställning bygger på empiriska erfarenheter från tidigare lärdomar och anpassar sig efter de fakta och data som historiskt påvisat rätt väg framåt. En […]