Välkommen till VUCA-världen

Vi lever verkligen i en intressant tid. En tid då den enda konstanten verkar vara förändring. En värld där rörligheten går allt snabbare, osäkerheten […]