Projektdimensioner

Ordet projekt påminner en hel del om ordet projektil, båda kräver energi, har en startpunkt och ett mål, samt en inriktning och en styrning.

Att arbeta i projekt kan med fördel jämföras med en lagsport, utan tydliga positioner och samarbete så blir det inte bra och man lyckas helt enkelt inte med det man avser att åstadkomma. Rollen som projektledare är argumenterbart den mest krävande rollen i projektteamet. Många organisationer sänder sina projekt rakt in i fördärvet, genom att inte tillsätta en ledning för projektet och kanske inte ens säkerställer att tilltänkt ledare har en välutrustad ”verktygslåda” för att utföra uppdraget. Om man bara har en hammare så ser man alla problem som en spik, är ett talesätt som verkligen gör sig rätt här.

“Project management is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet the project requirements.” PMBOK, 5th Edition

Det kan vara behjälpligt att ytterligare bryta ner verktygslådan i dessa 3 projektdimensioner nedan.

blog.yllemo.com-projektdimensioner

Tekniska-dimensionen
Denna dimension innehåller projektet många tekniska detaljer som projektledaren blir involverad i och därför bör ha större domäninsikt för att inte sinka teamet. Som IT-projektledare gör man lätt misstaget att tro att det går att driva ett mjukvaruutvecklingsprojekt på samma sätt som exempelvis ett infrastrukturprojekt. Båda är ju IT projekt, men det är stora skillnader som bör respekteras därefter.

Transaktions-dimensionen
Den kontrollerande dimensionen där man behöver säkerställa en baslinje och säkerställer avvikelser genom olika transaktioner och kontroller. Här är projektledarens roll mer styrande och övervakande. Inom systemutvecklingsprojekt så ser vi idag en reformation mot det agila hållet, där rollen som projektledare inte behövs i samma utsträckning och teamen själva tar ansvaret för arbetsprocessen.

Transformerande-dimensionen
Den transformerande dimensionen handlar mycket om ledarskap och försändringshantering. Eftersom projektledning handlar mycket om människor och att leda människor genom transformationer så är det ofta i denna dimension man hittar kompetenta ledare av människor.

Det kan vara utmanande att definiera var projektet befinner sig och det kan röra sig runt olika dimensioner över tid, vilket även är utmanande för projektledare som kanske inte har verktygen för utmaningen utan då ser allt som spikar att hamra på.

Rådet till den sponsor som söker tillsätta en projektledare för sitt projekt är likt rådet till en bågskytt, att säkerställa att det finns rätt energi, att det har en bra startpunkt och ett tydligt mål, samt en inriktning och en styrning mot målet.

En rutinerad projektledare som har erkänd erfarenhet (gärna certifierad) bör rimligtvis även ha den kunskap, förmåga och verktygslåda som behövs för att styra sponsor-projektilen rätt in mot målet, även om målet verkar flytta på sig mellan de olika dimensionerna.