All posts in Application Lifecycle

From idea to finished product using tools and techniques in the common DevOps stages: Plan, Create, Verify, Package, Release, Configure, and Monitor.

Subscribe for more…

Also see – http://www.almbok.com


SharePoint! När jag nämner detta ord är det med spänning jag inväntar reaktion… detta för att det finns starka känslor kring vilken upplevelse man har haft i samband med SharePoint. Reaktionen kan ha en närmast traumatisk återkoppling och andra reagerar euforiskt över tillfället att berätta om alla framgångssagor… varför har det blivit så och hur ser SharePoint ut idag?

SharePoint har en lång historia av att vara en ledande plattform för att bygga intranät och hantera företagsrelaterat innehåll. Enligt Nielsen Norman Group’s Top 10 intranets så är 70-80% av topp 10 intranäteten byggda på SharePoint. Det verkar dock inte lika vanligt att man skryter med det, nästan tvärt om och det händer att kunder frågar om man kan få det att se ut som något annat än ”SharePoint”.

Det klassiska (Classic) SharePoint lanserades redan 2002 och har genomgått flera upplyft genom åren. Eftersom det finns många olika lösningar av varierande kvalitet och flera olika versioner så är det nästan omöjligt att fullt förstå hur användare har mottagit lösningen. Microsoft behövde fatta ett beslut: översyn av den åldrande produkten, eller se SharePoint dö en långsam och smärtsam död. Resultatet fick vi se i fjol med införandet av den nya ”moderna” SharePoint upplevelsen (Modern).

På kort tid så har Microsoft lyckats koordinera flera parallella initiativ på flera olika nivåer och resultatet pratar för sig själv om man vill se efter. Några av de saker jag tycker sticker ut med detta nya tänkt kring SharePoint och Office 365:

 • Tilltalande sidor, listor och bibliotek – både för redaktörer och konsumenter av innehåll, påminner inte det alls om klassiska SharePoint
 • Responsivitet – Det är inte längre en fråga om sidorna fungerar på mobiltelefoner
 • Hastighet – Större del av koden körs på klienten, moderna webdelar och smartare indexeringsfunktioner
 • SharePoint Framework (SPfX) – Helt ny utvecklarupplevelse med nya moderna verktyg och process
 • Office 365 – bra integration till andra moduler (Outlook, Planner, Forms m.fl.) och nya grupper i Office 365 för att hantera användare och rättigheter
 • Hubbsidor – En platt struktur istället för mängder med undersidor, gemensamma funktioner och navigering
 • Flow – Automation och arbetsflöden som fungerar även utanför SharePoint, kan exporteras och utvecklas vidare som Azure Logic Apps
 • Teams – nytt samarbetssätt med allt som behövs i samma kontext
 • Agile/DevOps – nya kvalitetssäkrade funktioner snabbare, mer öppenhet och transparens

Enligt Gartner så är nu SharePoint rankad #1 på förmågan att exekvera innehållstjänster.

According to Gartner, “Content services platforms are the next stage of enterprise content management, representing a shift from self-contained systems and repositories to open services.” To truly deliver on the promise of content services, you must balance manageability with ease of use to unlock productivity gains around your critical business information.

Jag kan inte göra annat än att hålla med och hoppas att fler användare kan tänka sig ge SharePoint en ny chans. Kontakta gärna din favorit expert och boka in en demo på det nya moderna tänket kring SharePoint/Office365 och framtidens digitala arbetsplats.

:=)

 


A power packed hour of world class project management with Microsoft tools and technologies.

Cloud productivity and desktop tools to deliver modern agile projects as well as traditional projects.

What is Project Management? Explanations and demo examples using Microsoft tools like:

 • Microsoft SharePoint / SharePoint Online
 • Microsoft Team Foundation Server / Visual studio Team Services
 • Microsoft Project
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Planner
 • Microsoft Visio
 • Microsoft Office (Word, Excel , PowerPoint)
 • And more…

 

Subscribe for more…

 


Side by side comparison of JIRA and TFS/VSTS for a typical Scrum project. High level comparison of the top ALM solutions for modern agile software development.

 

 
Also see – http://www.almbok.com
 

Subscribe for more…  

 


Explaining the Application Lifecycle Management (ALM) concept and how it fits together in the modern world of Agile and DevOps.

 

 
Also see – http://www.almbok.com
 

Subscribe for more…  

 


Screencast how-to install SonarQube 6.0 on a Windows Server in Azure using Microsoft SQL Server and integrate it to Visual Studio Team Services latest build system.
 

 
Subscribe for more…
 

 


For more than 20 years software development has been both my passion and profession. Many things have changed during this time and not all for the better…

Sometimes I miss the feeling of being in full control and understanding every little piece of the software from ideas to actual usage. In some sense it was easier before when this was expected from a software craftsman like me, to be able to deliver it all in one self, and to be the whole process and not just a replaceable gear that’s moving other gear without understanding the purpose. For me the completness is where the passion was created, the endless curiosity and borderless creativity was created from this spark, resulting in a lifelong passion for software development.

Modern software development practices seems to aim for the return of the completeness into focus for developers – ALM and DevOps. Regardless of the role we have in the team the feeling of being a part of the whole and not just an isolated part should be valued as it feeds the sense of purpose and nurtures curiosity, maybe even sparks passion.

Continuous innovation, feedback and improvements feed the lifecycle engine in continuous agility from planning to operations. Composed of persons, processes and tools to make it more predictable and deliver more quality software faster.

 

blog.yllemo.com_devops_alm

 

Gathered behind the shared goal of increased transparency and cooperation between all stakeholders involved in the software crafting process, making increased collaboration the key to success and sparking passion.

In the end it is the passion that rules the game.


Hello, Friends! Are you interest in delivery of quality software in less time? Let me introduce a new experiment I’m working on to help close the gap between Business practices and Software Development practices – ALMBoK.com.

Application Lifecycle Management (ALM) defines how a software application is managed from conception, through its creation and deployment, to its eventual retirement. ALM is made possible by tools and technologies that facilitate and integrate requirements management, architecture, coding, testing, tracking, and release management. ALM recognizes that the requirements are evolved based on business needs or ideas for new opportunities. Applications are the foundation from which business processes are executed.

Modern ALM and DevOps practices enables integrated and optimized processes that provides the agility needed to quickly take advantage of increasingly faster paced business demands.

The Body of Knowledge (BoK) provides the insights to improve business and development processes via knowledge areas and groupings of knowledge articles (disciplines, methodologies, products and tools) from both internal and external sources.

The ambition of this free knowledge base – ALMBoK.com – is to cover the high level perspective and to serve as your guide in Application Lifecycle Management.

For more detailed information please visit the site – www.almbok.com

almbok.com_blog.yllemo


Att bygga mjukvaror är svårt, att räkna på investeringar i mjukvaror är svårt, att möta investeringen med rätt byggkvalitet är jättesvårt. Vi vet oftast för lite kring vilken skuld vi har ackumulerat genom de beslut vi tar längs resan och vi fokusera inte ofta på att amortera skulder.

Total ägandekostnad (eng. Total Cost of Ownership, TCO) är något som investerare kalkylerar på för att se vad den totala kostnaden är för en mjukvara inför ett investeringsbeslut. Den totala ägandekostnaden omfattar såväl anskaffningskostnad som driftskostnad men i många fall så räknar man inte med ackumulerade skulder som en del av den totala kostnaden för ägande, kanske för att det inte finns bra modeller för detta eller för att man helt enkelt inte förstår att det kan kalkyleras.

Under en applikationslivscykel så skiftar investeringen från en kapitalinvestering (CAPEX) till en operativ kostnad (OPEX), vanligtvis från ett projekt till en förvaltning. Inkluderat i denna övergång är de skulder som ackumulerats vilket kan leda till oförutsedda kostnader och ytterligare investeringsbehov för att möta effektmål. Det är en stor risk att inte veta vilken skuld man äger och vilka mått av kvalitet man mäter på, detta kanske är än mer viktigt när det kommer till mjukvaror då det kommer strida strömmar av inkrementella förbättringar och de positiva riskerna (vinster) kan kontinuerligt värderas därefter. Det är trots allt idéer som blir till affärsapplikationer, som sparar pengar eller ökar omsättningen.

För några veckor sedan var jag med som talare på en konferens kring systemförvaltning och passade även på att lyssna på övriga talares framträdanden. Ett mycket intressant framträdande var från Johan Magnusson, forskare från Chalmers kring Teknikskuld (eng. Technology debt) och Teknisk skuld (eng. Technical debt). Det bredare begreppet kring teknikskuld som innefattar såväl personal (ideologi, kompetens, arbetsmiljö), användare (nöjdhet, rykte) och system (infrastruktur, skugg-it, teknisk, styrning) kan även ackumulera skuld på samma sätt som teknisk skuld gör vid exempelvis bristande kvalitet i konstruktion av programvara. Väldigt användbart för att hantera såväl risker som nyttorealisering och skuldsanering, ser fram emot mer insikt i denna forskning.

Att automatisera, optimera och integrera leveransprocessen är utmanande, men om inte snabbt införande prioriteras kommer det inte heller att gå snabbt, likaså är avsaknad av inbyggd kvalitetshantering det säkraste sättet att erhålla dålig kvalitet och en stor dold skuld med ockerränta. Genom att kontinuerligt värdera nya insikter och vikta dessa mot baslinjen så kan man istället undvika onödiga problem och säkerställa bra och friska nyckeltal.


Då var det dags att solidifiera min inriktning och nu går jag all-in på livscykelhantering och optimering av utvecklingsprocesser. Jag ansluter mig stolt till Nordeuropas vassaste gruppering av experter inom applikationslivscykelhantering – www.solidify.se.

Det handlar om passion. Ett outtröttligt engagemang, förtroende och närhet till kund, en delad vision, att i en värld där mjukvaruutveckling blir alltmer avgörande för företags framgång, möjliggöra och aktivera organisationer att nyttja integrerade och optimerade processer för applikationslivscykler.

Känslan att se människor förändra och förbättra i takt med nya insikter, kunskaper och samtidigt vara trygga med att tidigare leveranser inte påverkas. För mig handlar det om min passion, att våga ta nya vägar, se nya möjligheter och att kontinuerligt utveckla system, processer och människor.