Archive for February, 2013

När man leder och ansvarar för systemutvecklingsprojekt så är det viktigt att förstå vilken kvalitet som efterfrågas för att kunna facilitera därefter, det är därför viktigt för projektledare att förstå olika aspekter av kvalitet och att kvalitet betyder olika saker baserat på vem man frågar i projektet.

Jag har ibland hört sponsorer använder orden ”good enough” i kvalitetskontext vilket jag har svårt att relatera till då min utgångspunkt är att alla i projektet gör det bästa man kan för att leverera så hög kvalitet man kan. Genom att utvärdera kvalitet så utvärderar man värde, högre kvalitet är samma sak som högre värde. Direktivet man hör är ju således att man skall leverera tillräckligt högt värde genom att levererar tillräckligt bra kvalitet, frågan blir istället till vem skall man leverera värde till?

Funktionell kvalitet är den vanligaste mätningen av kvalitet och syftar till specifika krav man har på en mjukvara som ofta finns listade i user stories och i form av en backlog. Genom att skapa en applikation som har få buggar och levererar enligt specifikation så uppnår man hög funktionell kvalitet. Eftersom det är förhållandevis enkelt att testa och utvärdera denna form av kvalitet så blir det oftast här man fokuserar när man värderar kvalitet.

Strukturell kvalitet är en form av kvalitet som utvecklingsgruppen värderar högt och ofta ser som ett stort värde. Genom att ha en bra struktur i koden och följer ”best practices” så kan man återanvända och undvika att gå in i samma problemgränd som andra professionella utvecklare av erfarenhet rekommenderar att man inte repeterar samma mönster. Kvalitet i struktur är svårt att utvärdera och har ofta en väldigt komplex struktur i sig och kräver stor insikt för att värdera vilket kan leda till att detta felaktigt förbises som en kvalitet som inte ger värde.

Process kvaliteten är hela kvaliteten kring utvecklingscykeln och hur bra man mötet budget och leveranstider.  Genom att optimera denna kvalitet så ökar kvaliteten implicit även på andra kvaliteter.

Det går inte att säga vilken form av kvalitet som är viktigast. Det är människor i team som utvecklar mjukvaror och individer ser på kvalitet från olika aspekter. Min aspekt är att människor är det viktigaste och för att uppnå maximal kvalitet så görs det genom människor som samarbetar och inte genom funktioner, strukturer eller processer.


Sociala samarbetsformer verkar vara något av det hetaste som vi ser just nu i vår tid. En fråga som många ställer sig är hur man får ut nyttan av investeringen och hur gör man för att bli bättre på sociala medier.

När jag var på pappapub för några dagar sedan så visade det sig att en pappa i vårt sällskap precis släppt en bok på svenska i hur man lyckas på LinkedIn. Boken heter Nå framgång på LinkedIn ( http://www.bokus.com/bok/9789187093302) rekommenderad läsning.

Det finns ju en hel del tänkvärt kring detta ämne och ett företag som jag samarbetat med tidigare har även bloggat kring framgången just på LinkedIn i tre delar riktat till nybörjare. http://www.bebetteronline.com/blogg/linkedin-en-nyborjarguide/

Men det finns ju mycket mer än LinkedIn, Facebook och Twitter som fungerar som sociala nätverk och jag vill gärna dra en lans för Microsoft och hur snyggt de har dragit samman olika medier och aggregerar samma vy på kontakteter, genom ett nästan helt osynligt och magiskt sätt så pusslas alla fragment ihop till en enhetlig bild. De produkter och tjänster som Microsoft lanserar verkar gå i linje med just det sociala tänket vilket jag tycker är helt rätt då jag snabbare kan se vad som händer utan att behöva gå runt som inne på Ikea för att konsumera mina sociala medier.

På Gartners hemsida så finns det lite information kring just detta ämne från i höstas – http://www.gartner.com/technology/topics/social-media.jsp

Erik Qualman Social Media Revolution videon säger en del kring hur viktigt det är att förstå denna marknad. http://www.youtube.com/watch?v=QUCfFcchw1w

Så hur lyckas man då? Bra fråga, men en grundförutsättning tror jag är att vara med.