Improvised review/demo using the new Microsoft Surface Go 2 to showcase my use cases and leveraging capabilities of Windows 10 and Microsoft 365 cloud services.

This video review was recorded and edited completely on the Surface Go 2 using the new Windows 10 Video Editor inside the Photos application.

Demo of using Open Broadcaster Software (OBS) filters and virtual camera in Microsoft Teams online meetings.

Subscribe for more…

The world is changing fast. We are experiencing rapid and fundamental changes never seen in recorded history. Decision makers are forced to take radical decisions that will have long term impacts on our lives. Social distancing is the best bet in order to flatten the curve, implicitly making the timespan of the curve longer… its first when the smoke is cleared, we will know the full impact.

Countries, organizations, individuals and communities are basing decisions on common datasets from the open Internet, not really able to validate the authenticity. The established media is publishing headlines based on the same datasets and the information arena is completely flooded with voices trying to be heard… we are in times of crisis.

”There’s no need to panic … but we need to get going.” – Bill Gates said on the TED 2015 talk (The next outbreak? We’re not ready). To this point Microsoft has created several impressive cloud platforms and solutions to facilitate for organizations to better adapt to the new VUCA-world (ever increasing volatility, uncertainty, complexity and ambiguity). Microsoft Teams has seen an explosive growth as many more workers are now working from home. The digital workplace services in Office 365 is making this transition possible, with security and governance built in. Benefiting from the raw power of the Power Platform everyone is empowered to innovate and make custom solutions, ready to be deployed today.

In these times of crisis Microsoft recently has made two impressive solutions freely available for customer organizations to quickly adjust and implement for improved crisis communication and healthcare organizations emergency response capabilities. Showcasing the effectiveness of the Power Platform and integrated Office 365 cloud services.

What is the Crisis Communication app?

Connects users with information about a crisis in one easily accessible place. Includes internal company news, RSS feeds, frequently asked questions, links and emergency contacts. Data is stored in SharePoint lists and the included administration application allows for activation of selected features and content creation.

https://aka.ms/ppemergencyresponsecomm

What is the Emergency Response solution?

Provides capabilities for healthcare organizations (hospitals) to collect data for situational awareness of available spaces and supplies, related patients, staffing, and pending discharges. Data is stored in the Common Data Service (CDS) and the solution includes a Power BI dashboard to summarize key data and insights for managers to make well informed decisions.

https://aka.ms/EmergencyResponseApp

For even more crisis management solutions and remote working check out the related episode of the Intrazone – https://intrazone.libsyn.com/crisis-management-and-remote-work

What is Microsoft Power Platform?

Foster innovation everywhere across your organization with the Microsoft Power Platform – analyze data, build solutions, automate processes, and create virtual agents.

What is Power Platform (yllemo.com)

What is ALMBoK.com?

Application Lifecycle Management Body of Knowledge (ALMBoK.com) is a free online knowledge base with all things related to Governance, Development and Operations of software applications and digital products. The ambition of ALMBoK.com is to structure insights about business and software development methods, tools and processes along the entire lifecycle from the cradle to the grave. ALMBoK.com is completely free and without advertising revenue, but with the opportunity to be supported as a Patreon.

Please visit ALMBoK.com for additional information on how you can establish an effective software governance and guidance for digital transformation. Some hot areas of knowledge with regards to Microsoft Power Platform include:

If you would like to help further develop ALMBoK.com with new areas of knowledge, please contact me directly on Linkedin or join the LinkedIn group – https://www.linkedin.com/groups/6668160/

Maybe for the first time in human history the opposite seems true for ancient storyteller Aesop’s quote:

“United we Stand, divided we Fall”. – Aesop

In these times of crisis and social distancing it seems more like…

“Divided we Stand, United we Fall” – Social Distancing, 2020

Stay safe, stay creative and together we make powerful digital solutions that truly empowers users for effective change in times of crisis and beyond.

Watch on YouTube: Exploring the Microsoft Power Platform from a citizen developer perspective.

Subscribe for more...

Ny Podcast! Som uppmuntrar dig och hjälper dig att bättre nyttja teknik och digitala innovationer. Genom att göra saker smartare med hjälp av högteknologiska maskiner och avancerad mjukvara så får du både bättre kvalitet i utförandet och mer tid över för att göra sånt som är viktig för välmående.

Jobba smartare, mer tid till fika – avsnitt #1

I detta avsnitt så lär vi oss hur vi kan nyttja Apple Påminnelser genom att skapa nya påminnelser via Siri och bekantar oss lite mer med digitala assistenter. Nu kör vi!

En vanlig definition är att kunskap är att veta eller känna till något, en annan definition lyder att kunskap är sann, välgrundad övertygelse och ytterligare en annan definition är att kunskap är inlärd teoretisk förmåga att förstå, återge och tillämpa information och idéer. Det finns med stor säkerhet fler definitioner och tolkningar kring kunskap och blickar vi framåt in i nästa decennium så tror jag vi kommer uppdatera våra uppslagsverk med en bredare definition kring kunskap för att även inkludera kunskap baserad på kollektiv intelligens och artificiell intelligens.

I vår föränderliga värld så är ”kunskap” något vi tidigt lär oss att man ”måste” ha för att överleva och få ett bra liv. Mängden information runt oss ökar lavinartat och vi ignorerar ofta att kunskap är färskvara för människor. Halveringstiden för kunskap är väldigt kort, men med hjälp av digitala uppfinningar och högteknologiska maskiner så kan vi se på ”kunskap” med helt nya ögon.

The real voyage of discovery consists, not in seeking new landscapes, but in having new eyes

– Marcel Proust

Under hösten så presenterade Microsoft mängder av nya teknologier som avsevärt förbättrar organisationers förmåga att samarbeta och utvinna värdefulla insikter och kunskap från nya och redan existerande källor. Med nya spännande ord som Fluid Framework och Project Cortex så utlovar Microsoft en mycket spännande vision av framtiden. En vision där värdefull kunskap kan utvinnas ur data och information med kontinuerligt förbättrad artificiell intelligens. Genom att samarbeta i realtid med samma information oavsett kontext och dokumentformat kan vi enklare kan få en enda gemensam sanning – Single source of truth (SSOT).

Vad är Project Cortex?

Project Cortex använder avancerad artificiell intelligens (AI) för att leverera insikter och utnyttjar kollektiv ”kunskap” för att automatiskt organisera innehåll och innovativa upplevelser genom ämneskort, intranätssidor och kunskapsbanker i vanliga Office verktyg som Outlook och Teams. Project Cortex använder AI för att analysera innehåll från team och system, identifierar innehållstyper, extraherar viktig information och organiserar automatiskt innehåll i ämnen som projekt, produkter, processer och kunder. Som sedan skapar ett kunskapsnätverk baserat på förhållanden mellan ämnen, innehåll och människor.

Se mer kring Project Cortex på ALMBoK.com

Vad är Fluid Framework?

Fluid Framework är ny teknik och uppsättningar av upplevelser som gör samarbete sömlöst genom att bryta ner hinder mellan olika applikationer.  Stödjer samarbete för flera personer att samtidigt samarbeta direkt på webben och/eller innehåll inne i ett redan existerande dokument. Ramverket bygger på en komponentbaserad modell som gör det möjligt för skaparen att konstruera generiskt innehåll och använda komponenten i olika applikationer. Ändringar sker samtidigt på alla instanser där komponenten används. Detta möjliggör för nya sätt att samarbeta och säkerställer att information alltid är uppdaterad med senaste innehållet och ger även utrymme för digitala intelligenta agenter att arbeta tillsammans med människor.

Se mer kring Fluid Framework på ALMBoK.com

Vad är ALMBoK.com?

Application Lifecycle Management Body of Knowledge (ALMBoK) är en kunskapsbank kring livscykelhantering av applikationer och digitala produkter. Ambitionen är att strukturera insikter kring affärs- och mjukvaruutvecklingsmetoder, verktyg och processer längs hela livscykeln från vaggan till graven. ALMBok.com är helt gratis och utan reklamintäkter, men med möjlighet att stödjas som Patreon.

ALMBoK.com länkar samman information från flera platser på internet, exempelvis Wikipedia och Youtube för att skapa en snabb och ren översikt på kunskapsområden och för att referera till mer djupgående information kring produkter, metoder och externa länkar. Några heta kunskapsområden inkluderar:

Om du skulle vilja hjälpa till att utveckla ALMBoK.com med nya kunskapsområden så kontakta gärna mig direkt på Linkedin eller gå med i LinkedIn gruppen – https://www.linkedin.com/groups/6668160/

Exploration of the Microsoft Power Platform from a citizen developer perspective.

Covering Empowerment, Power BI, PowerApps, Microsoft Flow and AI Builder.

Subscribe for more…

Utforskar konceptet Digital Transformation och närliggande begrepp som digitalisering, innovation, data och teknisk skuld.

Subscribe for more…

An exploration of SonarQube and the pursuit of enchanted Software Quality.

Subscribe for more…

What is Digital Transformation and why is it important?

Please join me in the exploration of Digital Transformation and more…

Subscribe for more…

Exploring the concepts of Best in Breed (BOB) and Fully Integrated Systems (FIS).

Subscribe for more…

A quick overview of the modern SharePoint Intranet experience and exploring Modern vs Classic, SharePoint Look Book, Webparts, Office UI Fabrics, Framework (SPFx) and SharePoint Starter Kit

Subscribe for more…