What is Digital Transformation and why is it important?

Please join me in the exploration of Digital Transformation and more…

Subscribe for more…

Exploring the concepts of Best in Breed (BOB) and Fully Integrated Systems (FIS).

Subscribe for more…

A quick overview of the modern SharePoint Intranet experience and exploring Modern vs Classic, SharePoint Look Book, Webparts, Office UI Fabrics, Framework (SPFx) and SharePoint Starter Kit

Subscribe for more…

How to create a modern SharePoint Online Document Set. Simple steps to create a better folder options for your files.

Subscribe for more…

Are you interested in creating high quality software in less time?

https://www.patreon.com/yllemo

Become a Patron!

From idea to finished product using tools and techniques in the common DevOps stages: Plan, Create, Verify, Package, Release, Configure, and Monitor.

Subscribe for more…

Also see – http://www.almbok.com

The Project Management Professional (PMP)® is the most important industry-recognized certification for project managers.

The PMP signifies that you speak and understand the global language of project management and connects you to a community of professionals, organizations and experts worldwide.

Why is PMI’s flagship certification changing? The PMP is evolving just like the profession. See how the PMP is positioned to remain the gold standard for project professionals around the world.

Become a PMP and become a project hero.

Trying to figure out how you can benefit from all the various apps and features in Office 365?

I’ve now updated – ALMBoK.com – with some new content focusing on the high-level perspective of the most common Microsoft Office 365 applications.

Information integration to online sources to create a unique experience that’s easy and fast to consume. Enjoy!

Office 365 AppDescription
access AccessCreate your own database apps easily in formats that serve your business best (PC only)
bookings BookingsSimplify how customers schedule and manage appointments
delve DelveRelevant information and people based on the intelligence of who you work with and the content you work on
dynamics365 Dynamics 365Modern, intelligent business applications that adapt to your changing needs
excel ExcelDiscover and connect to data, model and analyze it and visualize insights
exchange ExchangeWork smarter with business-class email and calendaring
flow FlowCreate workflows between your apps, files, and data to automate time-consuming task
forms FormsCreate surveys, quizzes, and polls and send them to anyone with results in real time
kaizala KaizalaMobile app and service designed for large group communications and work management
onedrive OneDriveFile hosting service and synchronization service
onenote OneNoteCapture notes by typing, drawing, or writing
outlook OutlookConnect. Organize. Get things done.
Planner PlannerCreate new plans, organize and assign tasks, share files, chat about what you’re working on, and get progress updates
powerapps PowerAppsBuild mobile and web apps with the data your organization already uses
powerbi Power BICreate actionable, dynamic, and engaging data dashboards to share
powerpoint PowerPointTake your presentation to the next level
project ProjectStreamline project, resource, and portfolio management to help you keep track of projects successfully
project_online Project OnlineFlexible online solution for project portfolio management (PPM)
publisher PublisherCreate polished, professional layouts without the hassle
sharepoint SharePointYour mobile, intelligent intranet and secure place to store, organize, share, and access the information from any device
skype SkypeMakes it easy to stay in touch. Talk. Chat.
staffhub StaffhubA purpose-built app for the Firstline Workforce in Office 365
stream StreamEngage and inform with intelligent video
sway SwayCreate and share interactive reports, presentations and personal stories
teams TeamsUnified communications platform that combines persistent workplace chat, video meetings, file storage
to-do To-DoGet stuff done, every day
visio VisioWork visually. Diagramming made simple.
word WordWrite with confidence, knowing intelligent technology can help
yammer YammerConnect and engage across your organization

http://almbok.com/office365/office365

Vänner, då var det återigen dags för mig att driva min egen verksamhet. Senaste gången jag hade eget företag – YlleSoft Solutions – så handlade det om smarta hem och specialanpassade installationer för den europeiska marknaden.

Mycket har förändrats och takten av förändringar ökar exponentiellt. Jag är mycket tacksam för alla erfarenheter jag erhållit på de många företag jag varit anställd och konsultat hos under många år. Erfarenheter som nu lett mig fram till beslutet att driva eget företag. Denna gång som oberoende konsult baserad på unik erfarenhet från flera olika branscher.

Då vi lever i en VUCA-värld och teknik och data fundamentalt påverkar oss så behövs meningsfull utveckling av affärsstrategier som på riktigt transformerar företag och digitala arbetsplatser för att möta samtiden. Det är därför jag nu vill använda min digitala expertis och erfarenhet för att hjälpa kunder att göra rätt investeringar i människor, processer och teknik.

Ylltec Sweden AB – 5 Minuters introduktion:

Kontakta mig gärna för mer information kring hur Ylltec Sweden AB kan hjälpa er digitala transformation och modern projekthantering.

www.ylltec.com

Vi lever verkligen i en intressant tid. En tid då den enda konstanten verkar vara förändring. En värld där rörligheten går allt snabbare, osäkerheten blir allt större, komplexiteten mer komplex och tvetydigheten än mer tvetydig. Digitalisering och globalisering banar väg för nya digitala arbetsplatser, innovativa lösningar och ett stort behov av förändringsledning.

För någon vecka sedan så var jag på ett inspirerande event hos PMI Sweden på temat – ”Boost Value at Your Organisation through Portfolio Management” presenterad av den mycket erfarne föreläsaren, Iain Fraser. Med ett stort engagemang presenterade Iain en framtida värld som populärt benämns som VUCA-världen. Denna term är en förkortning av orden Volatility (rörlighet), Uncertainty (osäkerhet), Complexity (komplexitet) och Ambiguity (tvetydighet). I denna framtida värld så bör vi vara förberedda på att det uppstår än mer VUCA och ser ett växande behov av projekt och portföljhantering som har ett holistiskt perspektiv genom hela organisationen.  Med genomtänkt projekt och portföljhantering är man bra rustad för att verka i denna framtida VUCA-värld.

När en sådan engagerad föreläsare som Iain håller låda så går tiden väldigt fort och skulle gärna haft mer tid med Iain och PMI väst sällskapet denna försommarkväll. Som tur är så har Iain skrivet en bok (The Business of Portfolio Management) och inom inte allt för lång tid kommer ytterligare en till bok att finnas i hyllorna.

Förändringarnas vindar blåser även runt mig och en ny fas i livet påbörjas… men först så är det semester och ledighet på agendan. Tills nästa gång så önskar jag alla en riktigt glad och solig sommar.