Wiki Whacka Sharepoint 2013

Under många av de systemutvecklingsprojekt jag lett genom åren så har jag använt mig av Wikis för att samla in alla små delar av information kontinuerligt som en parallell aktivitet. Jag är helt övertygad om att det sparar tid och blir bättre på många sätt eftersom alla kan samarbeta kring informationen på ett lätt sätt, det blir versionshanterat och strukturerat på ett enhetligt sätt, lätt att återanvända och alla andra superlativ man hör kring Wikis.

Ordet betyder ju snabb och det är ju själva poängen med wikis, att man snabbt skall kunna ändra innehåll på internet, genom att använda simplare syntax än HTML så når man en bredare publik och ju fler som kan tillföra information ju bättre.

Min absoluta favorit Wiki är DokuWiki som är som skräddarsydd för mig, ingen databas, massor av insticksmoduler, en snygg responsiv design är ju inte heller att förringa. Alla dokument är .txt filer så det går att flytta runt sidor på servern som vilka filer som helst, vilket inte är fullt lika simpelt när det gäller SQL hackande i databaser.

I SharePoint 2010 så introducerade Microsoft Wikis som en ny het funktion, för mig som redan var inkörd på Wiki konceptet blev gravt besviken av den funktionalitet som fanns att tillgå. Jag är en trogen Microsoft anhängare sedan 15+ år tillbaka och tittar man tillbaka på hur Microsoft mognar med sina tekniker så är min känsla att den nya versionen av SharePoint 2013 kommer har ännu mer utvecklade funktioner för denna typ av informationshantering. Kanske har man tagit in en del nya inslag från OneNote som för övrigt är bra för personliga anteckningar.

För mig så är dynamisk uppbyggnad av systemdokumentation, tankegångar, kunskapsbas med frågor och svar en av de mest centrala delarna i utvecklingsarbetet. Genom att bygga upp kunskapen kring systemet samtidigt som man gör det underlättar och sparar tid då man kan återanvända informationen i många led, flera gånger om.

Som en intranät lösning och dokumenthantering så är SharePoint #1 och TFS använder sig av SharePoint portaler, men en plattform för att samarbeta skall idag har stöd för inte bara komplexa Wikis utan även bloggar och sociala och konstruktiva diskussioner. Min förhoppning är att Microsoft integrerar ännu mer ALM (Application Lifecycle Management) tänk i SharePoint i synnerhet när det gäller sociala interaktioner.