Archive for March, 2018

SharePoint! När jag nämner detta ord är det med spänning jag inväntar reaktion… detta för att det finns starka känslor kring vilken upplevelse man har haft i samband med SharePoint. Reaktionen kan ha en närmast traumatisk återkoppling och andra reagerar euforiskt över tillfället att berätta om alla framgångssagor… varför har det blivit så och hur ser SharePoint ut idag?

SharePoint har en lång historia av att vara en ledande plattform för att bygga intranät och hantera företagsrelaterat innehåll. Enligt Nielsen Norman Group’s Top 10 intranets så är 70-80% av topp 10 intranäteten byggda på SharePoint. Det verkar dock inte lika vanligt att man skryter med det, nästan tvärt om och det händer att kunder frågar om man kan få det att se ut som något annat än ”SharePoint”.

Det klassiska (Classic) SharePoint lanserades redan 2002 och har genomgått flera upplyft genom åren. Eftersom det finns många olika lösningar av varierande kvalitet och flera olika versioner så är det nästan omöjligt att fullt förstå hur användare har mottagit lösningen. Microsoft behövde fatta ett beslut: översyn av den åldrande produkten, eller se SharePoint dö en långsam och smärtsam död. Resultatet fick vi se i fjol med införandet av den nya ”moderna” SharePoint upplevelsen (Modern).

På kort tid så har Microsoft lyckats koordinera flera parallella initiativ på flera olika nivåer och resultatet pratar för sig själv om man vill se efter. Några av de saker jag tycker sticker ut med detta nya tänkt kring SharePoint och Office 365:

  • Tilltalande sidor, listor och bibliotek – både för redaktörer och konsumenter av innehåll, påminner inte det alls om klassiska SharePoint
  • Responsivitet – Det är inte längre en fråga om sidorna fungerar på mobiltelefoner
  • Hastighet – Större del av koden körs på klienten, moderna webdelar och smartare indexeringsfunktioner
  • SharePoint Framework (SPfX) – Helt ny utvecklarupplevelse med nya moderna verktyg och process
  • Office 365 – bra integration till andra moduler (Outlook, Planner, Forms m.fl.) och nya grupper i Office 365 för att hantera användare och rättigheter
  • Hubbsidor – En platt struktur istället för mängder med undersidor, gemensamma funktioner och navigering
  • Flow – Automation och arbetsflöden som fungerar även utanför SharePoint, kan exporteras och utvecklas vidare som Azure Logic Apps
  • Teams – nytt samarbetssätt med allt som behövs i samma kontext
  • Agile/DevOps – nya kvalitetssäkrade funktioner snabbare, mer öppenhet och transparens

Enligt Gartner så är nu SharePoint rankad #1 på förmågan att exekvera innehållstjänster.

According to Gartner, “Content services platforms are the next stage of enterprise content management, representing a shift from self-contained systems and repositories to open services.” To truly deliver on the promise of content services, you must balance manageability with ease of use to unlock productivity gains around your critical business information.

Jag kan inte göra annat än att hålla med och hoppas att fler användare kan tänka sig ge SharePoint en ny chans. Kontakta gärna din favorit expert och boka in en demo på det nya moderna tänket kring SharePoint/Office365 och framtidens digitala arbetsplats.

:=)