Archive for August, 2014

Likt Frodo och hans sällskap har jag under den senaste tiden varit inne i Morias grottor och desperat försökt hitta vägen ut, slagits mot orcher och förhandlat med alver, grävt en tunnel från Fylke till Mordor med en tandpetare, allt för att få avslut på något som annan skapat och ödet försatt mig i.

Jag förstår inte varför man initierar projekt, binder upp oändligt mycket förtroende och förväntningar utan att säkerställa att det finns en plan på hur det skall uppnås. När projektet sedan havererat, de förtroliga resurserna inte finns att sikta och när kaoset infinner sig, då önskar man att insikten och viljan att stanna till en stund och planera nästa steg fanns, men ack inte denna gång heller.

Snabbt skall det gå, gräv med din tandpetare, gräv, gräv…

Det är genom kundens förtroende som vi skapar verklig nytta åt kunden. Det är vår uppgift att förvalta förtroendet på ett bra sätt och våga säga ifrån, våga sluta gräva, våga förbättra metoden och planen. Vi är förvisso konsulter men debitering får inte vara viktigare än kundens förtroende. Att våga utrycka förändring och påvisa förbättring är vad kunden frågar efter egentligen.

A customer is the most important on our premises. He is not an interruption in our work. He is the purpose of it. He is not an outsider in our business. He is part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so.

-Mahatma Gandhi