PMP®

Henrik Yllemo, PMP
PMP Credential holder since: 18 Dec 2013

PMP certifierad av PMI, Project Management Institute

I takt med att projekt blir allt mer väsentligt för företag och organisationer ställs allt större krav på professionella projektledare. Liksom läkare, advokater, revisorer etc. har sin legitimation och auktorisation för att skilja lekmän från professionella behövs motsvarande även för projektledare.

Project Management Professional, PMP®, är världens mest spridda projektledarcertifiering.

PMP® symboliserar hög kunskap och mycket goda färdigheter inom projektledning och är högt aktad bland alla organisationer som arbetar i projektform.

Länkar:

 

Agila Manifestet:

  • Värdera individer och interaktion framför processer och verktyg
  • Värdera samarbete med kunden framför att förhandla om kontrakt
  • Värdera att reagera på förändringar framför att följa en uppgjord plan
  • Värdera fungerande produkt framför omfattande dokumentation