Konsult

Som senior konsult har jag möjligheten att hjälpa både kunder och kollegor att nå framgång.
Mina fokusområden är lösningsarkitektur och projektledning i främst Microsoft relaterade produkter och teknologier.

Jag är i rollen som lösningsarkitekt en resultatinriktad problemlösare som arbetar med att planera och leverera införande av IT-lösningar, baserat på verksamhetens behov och existerande förutsättningar. Jag tar ansvar för att lösningar skall leva och frodas under en lång tid, samt säkerställer att de icke-funktionella kraven tillgodoses. Genom stor erfarenhet av projektarbete och tydlig kommunikation till intressenter så visar jag på stor leveransförmåga.

Eftersom jag har en lång och bred erfarenhet, samt har ansvarat för många projekt genom åren så värderas min insikt och mina råd hos kollegor såväl som mina kunder. Naturligt ledarskap utan prestige är centralt och gör att jag snabbt knyter kontakter och kan kommunicera projektet effektivt och diplomatiskt.. Det är genom förtroende som jag bygger relationer och det är genom kundförtroende som jag skapar verklig nytta åt kunden.

Som betrodd rådgivare (trusted advisor) erbjuder jag unik insikt och agerar ofta som den samverkande länken i komplexa IT projekt.

blog.yllemo.com-trustedadvisor

Jag har certifierad kompetens av både traditionell projektledning och moderna agila projektmetodiker.

Kontakta gärna mig på henrik@yllemo.com om du vill veta hur mina tjänster kan förbättra din verksamhet.

A customer is the most important on our premises. He is not an interruption in our work. He is the purpose of it. He is not an outsider in our business. He is part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so.

-Mahatma Gandhi