Archive for August, 2015

Då var det dags att solidifiera min inriktning och nu går jag all-in på livscykelhantering och optimering av utvecklingsprocesser. Jag ansluter mig stolt till Nordeuropas vassaste gruppering av experter inom applikationslivscykelhantering – www.solidify.se.

Det handlar om passion. Ett outtröttligt engagemang, förtroende och närhet till kund, en delad vision, att i en värld där mjukvaruutveckling blir alltmer avgörande för företags framgång, möjliggöra och aktivera organisationer att nyttja integrerade och optimerade processer för applikationslivscykler.

Känslan att se människor förändra och förbättra i takt med nya insikter, kunskaper och samtidigt vara trygga med att tidigare leveranser inte påverkas. För mig handlar det om min passion, att våga ta nya vägar, se nya möjligheter och att kontinuerligt utveckla system, processer och människor.